Sperm je projektom pripravujúcim aktivity na poli kultúry a vedy.

Kreativita je prostriedkom reprodukcie našich multikulturálnych interakcií. Hudobnou produkciou chceme osloviť ľudí na hrane zmätenej konzumácie a nezávislej úvahy o postmodernej spoločnosti.

Formou digitálneho materiálu, live performance a workshopov uskutočňujeme naše myšlienky vytváraním nových kultúrnych tokov v rámci prepojenej Európy.

 
fkdm